ksakmh’s blog

ksakmh’s blog

毎日が私らしく心穏やかな暮らし

┗ スタンプ(神奈川県)

【記念スタンプ4】江ノ電電鉄「鎌倉駅」の駅スタンプ

【記念スタンプ4】江ノ電電鉄「鎌倉駅」の駅スタンプ 随分前に押したスタンプです 記録メモとして 【記念スタンプ4】江ノ電電鉄「鎌倉駅」の駅スタンプ 今回のスタンプ 江ノ電電鉄について 今回のスタンプ ・場所:江ノ島電鉄 鎌倉駅 ・時期:2021年 ちなみ…